Hingehoid

Lisainfo:
Kontakt hingehoidlikuks kohtumiseks: tel. +372 5645 6142 , email: hingehoid@nbk.ee

Millal?
Kokkuleppel

Mis see on?
Hingehoid on kõigepealt kohtumine inimesega, kelle koorem on läinud liiga raskeks ja kes tunneb, et vajab abi mingile elulisele või usulisele probleemile lahenduse leidmisel. Sageli seisneb inimese probleem vastuolus tegeliku ja soovitava olukorra vahel. Hingehoid tegeleb nende probleemide sügavamate põhjuste leidmise ja kõrvaldamisega. Hingehoidliku kohtumise käigus astub hingehoidja inimese kõrvale, kuulates ja püüdes mõista tema teekonda; selgitab usulisi küsimusi, aitab näha suuremat pilti ning jõuda probleemide juurpõhjusteni.

Hingehoidja on väline kuulaja, kellele võib avaldada neid mõtteid, tundeid ja küsimusi, mida inimene oma lähiringis avada ei saa. Hingehoidja poole võivad pöörduda kõik inimesed, ka need, kes ei ole usklikud. Vestluses ja selgitustes lähtub hingehoidja Piibli ja kristliku usu põhitõdedest. Hingehoidlikud vestlused on konfidentsiaalsed ega kuulu avaldamisele. 

Nõmme koguduses teenib hingehoidja ametis abipastor Mari Vahermägi, kes omab hingehoidja ja kaplani VI taseme kutsetunnistust ning rohkem kui 30 aastast kogemust hingehoidjana. Lisaks Nõmme kogudusele töötab ta hingehoidjana ka Tallina Lastehaiglas. Pakiliste probleemide puhul ei tohiks keegi jääda lihtsalt ootama, vaid peaks abi otsima esimesel võimalusel, kuna hingehoidlikel probleemidel on kalduvus ajaga süveneda.  Alati saab hingehoidlikku abi ja toetust küsida, ka pastorilt ja teistelt abipastoritelt.