Palveabi

Saada meile oma palvesoov emailiga. Saabunud palvesoovid lähevad koguduse palvelisti ning ühisele eestpalvetamisele palvehommikutel ja/või teenistustel.

Tule kohapeale palvele!

Meeste Hommikud

Millal?
Teisipäeviti 6.30 hommikul.

Mis see on?
2016. aasta juulikuus saatis Matis Metsala Vaido Palmikule sõnumi, et ei ole kaua aega saanud ühist palvet pidada - annab tunda. Vaido Palmik helistas Veikkole. Järgmise päeva hommikul saadi kolmekesi palvela köögis kokku ja sealt see lahti läks.

Miks peab nii vara hommikul kogunema? Esiteks, et Meeste Hommik oleks enne tööd. Õhtuti on pered ja muud kohustused. Teiseks, see on nö. värske aeg. Tegelikult kujunes niimoodi lihtsalt sellepärast, et esimesel korral juhtus olema teisipäeva hommik.

Pakume kohvi ja täis hommikusööki. Mehed teevad kosutava laua ise valmis meeskondade kaupa. Toidu eest maksame igaüks ise. Meil on põhimõte, et annetame kaks eurot või rohkem korra kohta ja me ei ole rahaga hätta jäänud. Vastupidi, me oleme saanud veel toetada erinevaid teisi ettevõtmisi.

Osalejaid on meil viimasel ajal 70–90 ringis, lisaks zoomi kaudu 15-30. Pärit on nad nii Tallinnast kui Harjumaalt, aga tegelikult üle Eesti, näiteks Paide kandist, sealt tulevad ühed venekeelsed vennad, kellele tõlgime kohapeal. Mehed on erinevatest kogudustest ca (12 erinevat, 5 konfessioonist) ja olnud on ka mittekristlasi. 

Osalejaskond vaheldub. Nimekirjas on meil juba umbes 300 meest. Osa mehi käivad pidevalt. Aga kui inimene on tööasjadega hõivatud kuskil mujal, siis meil on nendele Facebookis otseülekanne. Registreerimine on täiesti vabatahtlik, aga selleks, et pääseda Facebooki gruppi, peab ise soovi avaldama.

Meie programm on selline, et algul kell 6:30 sööme ja ajame juttu, 7.00 laulame kaks ülistuslaulu, siis loeme neljast kohast Piiblit. Palvetame alati enne lugemist, et Jumala Vaim teeks selle sõna meeste südametes elavaks. Esimest korda tulnud mehed tutvustavad ennast. Pärast lugemist ja tutvustamist on palve- ja tänusoovid, me palvetame kas gruppides või teeme üldise palve. Kui on kellegi pärast vaja veel eraldi palvetada, siis kutsume ta keskele – kas on sünnipäev, tähtis sündmus, esimest korda või on mingi raske asi või tuleb lihtsalt südamesse. Lõpuks on Meie Isa palve ja siis võib edasi süüa-juua ning ollakse veel väikestes gruppides koos palvetamas, aga see on juba täiesti spontaanne.

Lisainfo:
veikko.vosu@nbk.ee, vaido.palmik@nbk.ee

Naiste Hommikud

Millal?
Kui oled huvitatud meiega liitumisest, tule kohale neljapäeva hommikul kl 7.00 Puuvilja 4. Võimalik liituda ka Zoomi vahendusel.

Mis see on?
Alates 2018 jaanuarist pani Jumal südamesse mitmele usuõele alustada naistele suunatud palvehommikutega.  Palve on uskliku elu lahutamatu osa.  See palvehommik annab kõigile naistele võimaluse saada üles tõstetud, jagada tänu-ja palvesoove, ülistada Jeesust, lugeda Sõna ning õpetada vaimset võitlust pidama. 

Naiste palveosadusse ootame kõiki naisi olenemata kogudusest, oluline on südames olev igatsus kohtuda Jeesusega ja õppida meie Isa paremini tundma. Tulla võivad kõik, kes tahavad olla ühises palves ning kes soovivad näha muutuseid enda ja oma pere eludes. Samuti palvetame laste, perede, abielude, haiglate, koolide, õpetajate, valitsuse jne eest ning üldisemalt kogu globaalse olukorra pärast. 

Lisainfo:
Kirjuta margret.nikker@gmail.com

Auväärsetele

Millal?
Kohtume kolmapäeviti kell 10.30 koguduse majas aadressil Puuvilja 4                                                                            

Mis see on?
PALVE  ja osaduse hommik kus on:
- ülistus- Piibli lugemine
- eest- ja tänupalved

Ootame osalejaid vanuses 60+

Lisainfo:
Milvi Teras - 56566267 milvi.teras@nbk.ee

Emad palves

Palve on lapse armastamine põlvedel. Kui Sinu südames on toetada oma last vaimulikult läbi palve, siis oled teretulnud liituma! Emade palveosadus liidab eestpalve väesse uskuvaid emasid ja vanemasid. Koguneme kord nädalas kodudes konfidentsiaalses väikegrupis ja toome oma lapsed ühises palves Taevase Isa ette. Emade palveosadus põhineb rahvusvahelisel palvekogukonnal Moms in Prayer, rohkem informatsiooni liikumise kohta on leitav veebilehelt www.momsinprayer.eu

Mida me teeme?
Palve on suurim kingitus oma lapsele, mida Sa võid teha! See on justkui lapse armastamine põlvedel. Palves me pühendame oma lapsed Jumalale, nii pikemas perspektiivis kui igapäevaselt. Me palvetame oma laste eest, et nad võiksid Jeesuse vastu võtta kui oma Päästja ja Issanda ning nende vaimuliku kasvu eest. Aga ka nende koolide ja lasteaedade eest, õpetajate ja sõprade eest, laste emotsionaalse ja füüsilise tervise eest, sotsiaalse küpsuse ja arengu eest, suhete ja muude vajaduspõhiste probleemide eest. Aga ka laste tuleviku eest- me õnnistame nende elukutse valikut, nende iseseisvumist, nende tulevast abielu ja perekonda.

Miks on oluline palvetada oma lapse eest?
Meie lapsed on kõige väärtuslikum kingitus Jumalalt, kes on usaldatud meie kätesse ja meie ülesanne on nende eest head hoolt kanda. Palve väljendab meie usaldust ja meie sõltuvust Jumalast. Meil on kalduvus mitte palvetada kui usume, et saame ise hakkama. Ka kõige parima tahtmise juures ei saa me oma lapsi alati hoida ja nende maailma kontrollida. Me sõltume Jumala igapäevasest kaitsest ja juhtimisest, Tema käed ulatuvad sinna, kuhu meie ei ulatu.  

Miks palvetada teiste emadega koos?
Emaks olemiseks vajame tarkust ja kannatlikkust, see on eesõigus aga ka vastutus. Ja kõigil tuleb ette muresid, üheskoos me saame teineteist toetada ja julgustada. Me usume, et mitte ükski asi ei ole võimatu ega liiga raske koos Issandaga. Üksmeelses usus tehtud palvetel on vägi, mis muudab olukordi. Jeesus ise lubab: „Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel." ( Mt 18:20). Palves teame, et me ei ole oma koormaga üksi – ja see annab meile kindlustunde ja uut lootust. Koos palvetamine tugevdab ka meie usku! 

Apostel Paulus ütleb kirjas Efeslastele: „ Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest.“ ( Ef 6:18), mis kindlasti tähendab ka meie laste eest palvetamist.
Emade palveosaduse põhimõtted See on konfidentsiaalne väike palvegrupp, koosnedes 2-3 emast.

Me palvetame Jumala Sõna autoriteedi ja ühise usu alusel. Palveosadus toimub kodudes ja aeg on kokku lepitav iga grupi enda poolt. Emade palveosadus põhineb rahvusvahelisel palvekogukonnal Moms in Prayer, rohkem informatsiooni liikumise kohta on leitav veebilehelt www.momsinprayer.eu.

Lisainfo:
emadepalve@nbk.ee

Ülistusteenistused


Millal?
Kord kolme kuu jooksul. Hoia infolehel silma peal ;)

Mis see on?
Me usume et iga kristlane igatseb näha Jumala auhiilgust omal maal ning kogeda evangeeliumi väe täiust selles põlvkonnas - meeleparandust patustele, tervendust haigetele, ülesehitust perekondadele ja rikkalikke vaimu- ja eluvilju Kristuse Ihus: Tema on tõstnud kõrgele sarve oma rahvale, kõigile oma vagadele, kiituslauluks Iisraeli lastele, rahvale, kes on tema lähedal. Halleluuja! Laul 148:14.
Meie grupid teenivad ülistus-eestpalveteenistustega nii oma kodukoguduses kui mujal Eestis. Kui tunned kutsumist või otsid partnereid samas töös, võta meiega ühendust!

Lisainfo:
maisovid@nbk.ee

Saada palvesoov

NBK palvetiim palvetab Sinu mure eest!
palvesoov@nbk.ee
Aitäh! Sõnum on läinud teele. Vastame esimesel võimalusel.
Sisestamisel on tekkinud viga! Vaata täidetud/täitmata väljad üle.