Isiklik eestpalve, abi

Hingehoid

Millal?
Kokkuleppel

Mis see on?
Hingehoid on kõigepealt kohtumine inimesega, kelle koorem on läinud liiga raskeks ja kes tunneb, et vajab abi mingile elulisele või usulisele probleemile lahenduse leidmisel. Sageli seisneb inimese probleem vastuolus tegeliku ja soovitava olukorra vahel. Hingehoid tegeleb nende probleemide sügavamate põhjuste leidmise ja kõrvaldamisega. Hingehoidliku kohtumise käigus astub hingehoidja inimese kõrvale, kuulates ja püüdes mõista tema teekonda; selgitab usulisi küsimusi, aitab näha suuremat pilti ning jõuda probleemide juurpõhjusteni. Hingehoidja on väljapoolne kuulaja, kellele võib avaldada neid mõtteid, tundeid ja küsimusi, mida inimene oma lähiringis avada ei saa. Hingehoidja poole võivad pöörduda kõik inimesed, ka need, kes ei ole usklikud. Vestluses ja selgitustes lähtub hingehoidja Piibli ja kristliku usu põhitõdedest. Hingehoidlikud vestlused on konfidentsiaalsed ega kuulu avaldamisele. 

Nõmme koguduses teenib hingehoidja ametis abipastor Mari Vahermägi, kes omab hingehoidja ja kaplani VI taseme kutsetunnistust ning rohkem kui 30 aastast kogemust hingehoidjana. Lisaks Nõmme kogudusele töötab ta hingehoidjana ka Tallina Lastehaiglas.

Pakiliste probleemide puhul ei tohiks keegi jääda lihtsalt ootama, vaid peaks abi otsima esimesel võimalusel. Hingehoidlikutel probleemidel on kalduvus ajaga süveneda ning need võivad. Alati saab hingehoidlikku abi ja toetust küsida, ka pastorilt ja teistelt abipastoritelt.

Lisainfo:
Kontakt hingehoidlikuks kohtumiseks: tel. +372 5645 6142 , email mari.vahermagi@nbk.ee
Hingehoidjaks õppimise koolitusel osalemiseks: hingehoid@nbk.ee

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

Millal?
Iga kuu 3. pühapäev kell 18.00 Nõmme Baptistikoguduses (Puuvilja 4, Tallinn) või videoülekandega TV7-e, Pildiraadio ja TTT Youtube’i vahendusel. Teenistused toimuvad ka muudel aegadel üle Eesti.
Loe lisaks: tervenemine.ee

Mis see on?
Tervikliku Tervenemise Teenistus on mõeldud abivajajatele, kes vajavad tervenemist ihule, hingele ja vaimule. Abi on olemas ja tervenemine võimalik! Kuuleme tunnistusi, kuidas Jumala tervendav vägi inimeste elusid muutnud on. Palvetame abivajajate eest nii kohapeal kui telefoniliide läbi distantsilt. Lisaks jagame välja palverätikuid, mille eest on palvetatud ja mida haigete peale panna. 

Lisainfo:
Tervenemine.ee
Anomüümseid palvesoove on võimalik saata emailile palvesoov@nbk.ee

Vaido Palmik, TTT koordinaator, vaido@tervenemine.ee, Tel. 5046777

Tervenduskoda

Millal?
Pühapäeviti peale Jumalateenistust.

Mis see on?
Tervenduskoda hõlmab Nõmme Baptistikoguduse palve-ja vabastusteenistust.

Palvetame probleemide eest, mida ei jaksa üksi kanda ja mis tunduvad üleloomulikult suured. Olgu see pere, tervise, olukordade või muu pärast. Mõndade probleemide tuum võib olla suurem, kui pealtnäha paistab. Vahel võib neil olla lausa deemondlik taust. Sellegi poolest oleme näinud, et Jumal on suur ja Tal on lahendused olemas. Palve on üheks kristluse tuumaks, milles on jõud ja vägi läbi Jeesuse Kristuse. Nagu Paulus õhutas usklikke eestpalvetamisele (1Tm 2:1 ), nii on see üleskutse kõigile meile, Jumala lastele,  pakkuda palvetuge koguduse tegemistele ja ligimestele meie ümber.

Lisainfo:
vabastusteenistus@nbk.ee